Δημιουργία Κυπριακής – Ευρωπαϊκής Εταιρείας

PEK-CY

Ίδρυσε τη δική σου εταιρία στην Κύπρο σε εως και 3 μόνο ημέρες! 
Για περισσότερες πληροφορίες κάλεσε στο (357) 2286 5000

Δημιουργία Κυπριακής – Ευρωπαϊκής Εταιρείας με 12.5% εταιρικό φόρο

Δημιουργία εταιρικού αλλά και προσωπικού λογαριασμού σε ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ τράπεζες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Ελληνικά με Εχεμύθεια, Διακριτικότητα, Αποτελεσμα-τικότητα

Επιλογή αρχείων και εγγράφων στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα

Περισσότερα >

Περισσότερα >

Περισσότερα >

Περισσότερα >

Δημιουργία Κυπριακής – Ευρωπαϊκής Εταιρείας με 12.5% εταιρικό φόρο

Τα κέρδη αυτά διανέμονται στους μη Κύπριους μετόχους χωρίς καμία επιπρόσθετη φορολόγηση και χωρίς καμία παρακράτηση φόρου στην Κύπρο.

Άμεση και γρήγορη διαδικασία που ολοκληρώνεται σε 3 μόνο εργάσιμες μέρες. Αποκτάται μια αποτελεσματική και ευέλικτη εταιρεία η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε απόλυτη φορολογική αποτελεσματικότητα μειώνοντας την άσκοπη έκθεση σας σε φόρους και γραφειοκρατία.

Δημιουργία εταιρικού αλλά και προσωπικού λογαριασμού σε ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ τράπεζες

Οι Κυπριακές τράπεζες με τις πρόσφατες ανακεφαλαιοποιήσεις παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Σε αυτό συνεισφέρει ουσιαστικά και η θέση της Κύπρου ως διεθνές χρηματο-οικονομικό κέντρο.

Στα πλαίσια αυτά οι Κυπριακές τράπεζες προσφέρουν διεκπεραίωση χρηματο-οικονομικών συναλλαγών χωρίς περιορισμούς στο ύψος της συναλλαγής άμεσα.  Επίσης προσφέρουν έκδοση χρεωστικής κάρτας που επιτρέπει ανάληψη μετρητών από τη Κύπρο και το εξωτερικό χωρίς περιορισμούς αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα προβλήματα ρευστότητας και αδυναμίας διακίνησης χρηματικών ποσών. 

Πιθανότητα συμμετοχής και επιδότησης σε όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα

Η εταιρία μας παρέχει, με κατάλληλη στελέχωση και συνεργασίες, τη δυνατότητα να συμμετάσχεται σε όλες τις αναπτυξιακές δράσεις του νέου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 όπως υλοποιείται στην Κύπρο, ως μέλους της Ε.Ε., ενισχύοντας τα επενδυτικά σας σχέδια.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Ελληνικά με Εχεμύθεια, Διακριτικότητα, Αποτελεσματικότητα
Η εταιρία μας στελεχώνετε από Ελληνόφωνους επαγγελματίες με μακρόχρονη πείρα (πέραν των 20 ετών).  Η εταιρία ιδρύθηκε το 1997 και διατηρεί μεγάλο πελατολόγιο στη Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Έχετε την επιλογή  όλα τα αρχεία και έγγραφα να γίνονται στην Ελληνική η Αγγλική γλώσσα για διευκόλυνση των διεθνών δραστηριοτήτων σας.
Η επικοινωνία γίνετε στα Ελληνικά με πλήρη αποτελεσματικότητα και ειλικρίνεια από ανθρώπους με Ελληνική κουλτούρα και τρόπο σκέπης.